Kategorier
Brädspel Regler

Monopol regler

Monopol är ett klassiskt brädspel som skapades på 1930-talet av Charles Darrow och publicerades av Parker Brothers. Spelet går ut på att spelarna rör sig runt spelplanen, köper och säljer fastigheter, samt bygger hus och hotell. Målet är att bli den rikaste spelaren genom att driva motståndarna i konkurs.

Regler

Ladda ned de officiella reglerna som pdf här.

Förberedelse

 1. Spelet inleds:

  • Placera spelplanen på en plan yta.
  • Alla spelare väljer en spelpjäs och placerar den på rutan "Gå".
  • Blanda korten "Chans" och "Allmänningens bästa" och placera dem på spelplanen.
  • Varje spelare får $1500 uppdelat i följande valörer: 2 x $500, 4 x $100, 1 x $50, 1 x $20, 2 x $10, 1 x $5 och 5 x $1.
 2. Val av bankir:

  • En spelare utses till bankir och ansvarar för pengar, hus och hotell.
  • Bankiren spelar också som en vanlig spelare men ska hålla sina tillgångar separata från banken.

Spelstart

 1. Rullning av tärningar:
  • Alla spelare slår tärningarna. Den som får högst antal börjar spelet.
  • Spelarna turas om att slå tärningarna och flytta sin spelpjäs medurs.

Spelregler

 1. Flytta spelpjäsen:

  • Flytta spelpjäsen antal steg som tärningarna visar.
  • När du passerar "Gå", får du $200 från banken.
 2. Köpa egendomar:

  • Om du landar på en oköpt egendom kan du köpa den för priset som står på rutan.
  • Om du inte vill köpa, auktioneras egendomen ut till högstbjudande spelare.
 3. Betala hyra:

  • Om du landar på en egendom som ägs av en annan spelare måste du betala hyra enligt egendomens hyresvärde.
  • Hyran fördubblas om alla egendomar i en färggrupp ägs av samma spelare.
 4. Bygga hus och hotell:

  • När du äger alla egendomar i en färggrupp kan du bygga hus.
  • Husen köps från banken och måste byggas jämnt på egendomarna.
  • När en egendom har fyra hus kan du byta dem mot ett hotell.
  • Hus och hotell ökar hyran som motståndare måste betala.
 5. Speciella rutor:

  • Gå i fängelse: Flytta din pjäs direkt till fängelset utan att passera "Gå".
  • Fängelse: Du kan komma ut genom att betala $50, använda ett "Frikort" eller slå dubbelt med tärningarna.
  • Fri parkering: Inga särskilda regler, bara en viloplats.
  • Inkomstskatt/Lyxskatt: Betala $200 respektive $75 till banken.
 6. Chans och Allmänningens bästa:

  • När du landar på dessa rutor, dra ett kort från respektive hög och följ instruktionerna.

Pengar och konkurs

 1. Betalningar:

  • Alla betalningar sker i kontanter eller genom att sälja egendomar till banken eller andra spelare.
  • Du kan också pantsätta egendomar till banken för halva köpesumman.
 2. Konkurs:

  • Om du inte kan betala din skuld, förklaras du i konkurs.
  • Alla dina tillgångar går till fordringsägaren eller till banken.

Spelets slut

 1. Vinst:
  • Spelet fortsätter tills alla spelare utom en har gått i konkurs.
  • Den sista spelaren som inte är konkursmässig vinner spelet.

10 frågor och svar om Monopol

1. Vad är målet med Monopol?

Svar: Målet med Monopol är att bli den rikaste spelaren genom att köpa, hyra ut och sälja fastigheter, samt att driva de andra spelarna i konkurs.

2. När får man bygga ett hotell?

Svar: En spelare får bygga ett hotell på en fastighet när denne har byggt fyra hus på alla fastigheter i samma färggrupp. Spelaren kan sedan byta ut de fyra husen mot ett hotell och betala hotellkostnaden som anges på fastighetskorten.

3. Vad händer när man landar på en fastighet?

Svar: När en spelare landar på en oägd fastighet kan denne välja att köpa den till priset som står på rutan. Om spelaren väljer att inte köpa fastigheten, auktioneras den ut till högstbjudande bland de andra spelarna.

4. Hur får man inkomst i Monopol?

Svar: Inkomst i Monopol tjänas främst genom att andra spelare landar på dina fastigheter och betalar hyra. Du kan också tjäna pengar genom att dra vissa kort från "Chans" eller "Allmänningens bästa", samt genom att passera "Gå" och få 200 Monopol-pengar.

5. Vad innebär det att "hypotekera" en fastighet i Monopol, och hur gör man det?

Svar: Att hypotekera en fastighet innebär att en spelare kan få pengar från banken genom att "pantsätta" en fastighet. För att göra det vänder man fastighetskorten upp och ner och får den hypotekslånets värde i pengar från banken. Spelaren kan inte ta ut hyra från en hypotekserad fastighet. För att frigöra fastigheten måste spelaren betala tillbaka lånet plus 10 % ränta.

6. Vad innebär "fria parkeringen" i Monopol, enligt de officiella reglerna?

Svar: Enligt de officiella reglerna händer ingenting särskilt när en spelare landar på "Fria Parkeringen". Det är bara en neutral plats där spelaren inte betalar något och inte får någon inkomst. Många hushållsregler lägger dock till olika bonusar för att landa på denna ruta.

7. Hur påverkar husregler ofta balansen i Monopol?

Svar: Husregler, såsom att ge pengar vid "Fria Parkeringen" eller att fördubbla hyran på vissa fastigheter, kan avsevärt påverka spelets balans genom att öka mängden pengar i omlopp, förkorta eller förlänga spelets längd och förändra strategierna som spelarna använder.

8. Hur kan strategin att gå till fängelse vara fördelaktig i senare skeden av spelet?

Svar: I de senare skedena av spelet, när de flesta fastigheter är ägda och utvecklade, kan det vara fördelaktigt att vara i fängelse eftersom spelaren undviker att landa på och betala höga hyror för andra spelares fastigheter. Under tiden kan spelaren fortfarande samla in hyror och delta i spelet från fängelset.

9. Vad är syftet med auktioner när en spelare inte vill köpa en fastighet som denne landar på?

Svar: Auktioner ger alla spelare möjlighet att köpa en fastighet som någon annan inte vill ha. Detta kan leda till strategiska köp och affärer, där spelare kan få fastigheter till ett lägre pris eller förhindra en motståndare från att slutföra en färggrupp.

10. Hur kan användning av hypotekslån påverka spelets dynamik och strategier?

Svar: Användning av hypotekslån kan ge spelare nödvändigt kapital i svåra tider, men det begränsar också deras inkomstmöjligheter eftersom hypotekserade fastigheter inte kan ge hyra. Spelare måste noga balansera mellan att få snabb likviditet och att undvika långsiktig förlust av intäkter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *