Kategorier
Kortspel för en person Patiens Regler

Golf Solitaire regler

Golf Solitaire är ett snabbt och underhållande kortspel som är lätta att lära sig. Målet är att förflytta alla kort från sju korthögar till en hög, spelad enligt särskilda regler. Här förklaras de detaljerade reglerna:

Spelupplägg

 1. Kortlek: Använd en standard 52-korts kortlek.
 2. Layout: Lägg ut sju kolumner kort på spelplanen. Varje kolumn ska ha fem kort liggande med framsidan uppåt.
 3. Start: Resten av korten läggs i en hög med framsidan nedåt, utom det översta kortet som läggs med framsidan uppåt bredvid högen och fungerar som startkort för avläggningshögen.

Spelregler

 1. Flytta kort: Du kan förflytta ett kort till avläggningshögen från någon av de sju kolumnerna om kortet är en högre eller lägre i valör, oberoende av färg eller dräkt, jämfört med kortet som ligger överst på avläggningshögen. Exempelvis kan en sexa läggas på en femma eller en sjua.
 2. Ess och kung: I detta spel räknas ess som både högt och lågt. Det betyder att ett ess kan läggas på en två eller en kung, och en kung kan läggas på ett ess eller en dam.
 3. Spelvändor: Korten måste avläggas enligt de ordinarie flyttreglerna, och ingen omflyttning är tillåten från avläggningshögen tillbaka till kolumnerna.
 4. Kortdragning: Om det inte finns några möjliga drag, drar spelaren ett kort från den nedåtvända högen för att lägga på avläggningshögen och fortsätter därifrån.
 5. Blockering: Spelaren fortsätter att dra kort och lägga till avläggningshögen till dess att inga fler drag är möjliga eller tills kortleken är slut.

Målet med spelet

Målet är att förflytta alla kort till avläggningshögen. Det idealiska resultatet är att inte ha några kort kvar i de sju kolumnerna eller i den nedåtvända högen. Spelaren vinner om alla kort i kolumnerna lyckas överföras till avläggningshögen innan korten i den nedåtvända högen tar slut. Spelet anses vara över när inga fler lagliga drag finns att göra eller när alla korten har placerats i avläggningshögen.

Draghögen

I spelet Golf Solitaire är draghögen central för hur spelet utvecklas. När spelet börjar läggs ett kort i draghögen och detta kort sätter tonen för vilka drag som är möjliga. Du måste avlägsna kort från spelplanen som är ett steg högre eller lägre än det kort som ligger överst i draghögen, oberoende av färg eller suit. Detta fortsätter genom spelets gång, där varje nytt kort från kortleken som läggs på draghögen uppdaterar vilket kort som kan avlägsnas härnäst från spelplanen.

Genom att välja vilka kort du avlägsnar och i vilken ordning, bygger du upp din möjlighet att rensa spelplanen och vinna spelet. Strategiskt tänk kring vilka kort du lägger i draghögen är nyckeln till att lyckas.

Strategier i Golf Solitaire

För att optimera dina chanser att vinna i Golf Solitaire, är här några strategiska tips du kan följa:

 1. Var uppmärksam på korts sekvenser: Spela de kort som öppnar upp längre sekvenser. Genom att frilägga kort som gör det möjligt att göra fler efterföljande drag, ökar du sannolikheten att rensa alla högar.

 2. Exponera de täckta korten snabbt: Sträva efter att tidigt i spelet vända de kort som är täckta. Ju tidigare du får tillgång till alla kort i spelet, desto större kontroll har du över spelets utveckling.

 3. Spara jokrar och flexibla kort till sist: Om du har möjlighet att välja melln olika kort att spela, fundera på vilket kort som ger flest framtida möjligheter. Kort som är i mitten av sekvensen (som 5, 6, 7) ger mer flexibilitet och bör hållas tillgängliga så länge som möjligt.

 4. Tänk framåt: Gör inte bara det uppenbara draget. Tänk på hur ditt val påverkar framtida möjligheter. Ibland kan det vara värt att hålla ett kort tillbaka ett tag för att skapa en längre kaskad av drag senare.

 5. Hantera din draghög klokt: Kom ihåg att du inte kan vända tillbaka draghögen, så varje beslut om att dra ett nytt kort måste övervägas noggrant. Använd draghögen när inga andra drag är möjliga, och försök att förutse vilka kort du kan behöva från draghögen baserat på de kort som är synliga.

 6. Analysera synliga kort: Håll reda på vilka kort som har spelats och vilka som fortfarande är i leken. Detta kan hjälpa dig bedöma sannolikheten för att kunva spela ett specifikt kort från draghögen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *