Kategorier
Kortspel för flera personer Regler

Finns i sjön regler

"Finns i sjön" är ett klassiskt kortspel som är populärt i många länder och kallas ofta "Go Fish" på engelska. Spelet går ut på att samla ihop kort med samma rank. Här är en grundläggande genomgång av reglerna:

Antal spelare
Spelet kan spelas av 2-6 spelarar, men är bäst med 3-6 spelare.

Kortlek
En standardlek med 52 kort används. Alla kort blandas väl.

Spelupplägg
Varje spelare får 5 kort (7 kort om det bara är 2 spelare). Resterande kort läggs i en hög mitt på bordet med framsidan nedåt. Detta blir "sjön".

Spelets mål
Målet är att samla ihop så många fyrtal som möjligt. Ett fyrtal består av alla fyra korten av samma rank (till exempel alla fyra kungar).

Spelets gång
Spelet börjar med spelaren till vänster om given och fortsätter medsols.

 1. Spelaren frågar en valfri motståndare om denne har ett eller flera specifika kort av en viss rank. Exempel: "Har du några knektar?"
 2. Om den tillfrågade spelaren har det efterfrågade kortet, måste denne överlämna alla sådana kort till frågaren. Frågaren får fortsätta sin tur och fråga igen.
 3. Om den tillfrågade spelaren inte har kortet, säger denne "Finns i sjön!" och frågaren måste då dra ett kort från sjön.
  • Om kortet som dragits är av samma rank som efterfrågades, får spelaren fråga igen.
  • Om inte, går turen vidare till nästa spelare.

Få fyrtal
När en spelare har samlat alla fyra korten av samma rank, lägger spelaren ner dessa framför sig. Ett fyrtal är exempelvs 4 st kungar, 4 st 2or, etc.

Spelets slut
Spelet fortsätter tills alla kort är slut eller ingen kan göra ett giltigt drag. Spelet kan också sluta när en spelare inte har några kort kvar på handen.

Vinnaren
Den spelare som har flest böcker vid spelets slut är vinnaren.

Dessa är grundreglerna för "Finns i sjön", och spelet kan variera lite beroende på lokala traditioner eller tillagda regler för mer variation.

10 vanliga frågor om "Finns i sjön"

 1. Hur många spelare kan spela "Finns i sjön"?

  • Spelet kan spelas av 2 eller fler spelare. Vanligtvis spelas det bäst med 3-6 spelare.
 2. Hur många kort delas ut till varje spelare i början?

  • Vanligtvis delas 5 kort ut till varje spelare i början av spelet. Resterande kort placeras i en hög, "sjön", mitt på bordet.
 3. Hur börjar man spelet "Finns i sjön"?

  • Alla spelare får en viss mängd kort (ofta 5) och resten av korten placeras i en hög, "sjön", mitt på bordet. Målet är att samla par av kort.
 4. Vad frågar man de andra spelarna i spelet?

  • En spelare frågar en annan spelare om de har ett specifikt kort, exempelvis "Har du några fyror?". Om den andra spelaren har kortet måste de ge det till den frågande spelaren.
 5. Vad gör man om den andra spelaren inte har det efterfrågade kortet?

  • Om den tillfrågade spelaren inte har det efterfrågade kortet säger de "Finns i sjön" och den frågande spelaren måste dra ett kort från högen (sjön).
 6. Vad händer om man drar ett kort som matchar ett av sina andra kort?

  • Om spelaren drar ett kort som bildar ett par med ett av deras andra kort, kan de lägga ner paret framför sig och fortsätta sin tur genom att fråga en annan spelare om ett kort.
 7. Vad är syftet med spelet?

  • Målet är att samla så många par som möjligt. Spelet fortsätter tills alla par har samlats och inga kort finns kvar.
 8. Hur många kort behöver man samla för att vinna?

  • Det handlar inte om att samla ett specifikt antal kort för att vinna. Den spelare som har flest par när spelet är slut vinner.
 9. Hur många kort finns i högen (sjön) i början av spelet?

  • Högen (sjön) består av de kort som blir över efter att varje spelare har fått sina startkort. Antalet varierar beroende på antalet spelare, men i ett vanligt spel med 52 kort och 4 spelare finns det 32 kort i sjön (52 minus 4x5).
 10. Finns det variationer av spelet "Finns i sjön"?

  • Ja, det finns flera variationer. En vanlig variation är att istället för att samla par, samlar man fyrtal (alla fyra kort av samma värde).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *