Kategorier
Kortspel för flera personer

Cards Against Humanity regler

"Cards Against Humanity" är ett partyspel för vuxna som är känt för sin grova och ofta kontroversiella humor. Spelet består av två typer av kort: svarta kort, som innehåller påståenden eller frågor, och vita kort, som innehåller svar eller utfyllnader. Målet är att kombinera dessa kort på roliga eller chockerande sätt. Här följer en översikt över grundreglerna:

Antal spelare
Spelet kan i princip hantera hur många spelare som helst, men fungerar bäst med en grupp på ungefär 4-20 spelare.

Spelupplägg

  1. Vid spelets början blandas de svarta och de vita korten var för sig.
  2. Varje spelare drar tio vita kort från högen. Dessa kort utgör varje spelares "hand".

Spelets gång

  1. I varje runda agerar en spelare som "Czar" eller domare. Czaren drar ett svart kort från högen och läser upp frågan eller påståendet på kortet högt.
  2. De andra spelarna väljer sedan ett av sina vita kort från handen som de tycker bäst kompletterar det svarta kortet. Det valda vita kortet lämnas anonymt och med framsidan nedåt till Czaren.
  3. När alla kort är insamlade blandar Czaren de vita korten och läser sedan upp varje kombination av det svarta kortet och de vita korten högt.
  4. Czaren väljer den mest underhållande kombinationen, oavsett om det är roligt, ironiskt, chockerande, osv. Den spelare som lämnade in det vinnande vita kortet tilldelas det svarta kortet som en poäng.

Vinnare
Spelet fortsätter tills spelarna väljer att sluta, eller när alla svarta kort har använts. Spelaren med flest svarta kort vid spelets slut är vinnaren.

Anpassning till gruppen
En av de speciella aspekterna med "Cards Against Humanity" är möjligheten att anpassa spelet efter spelgruppens smak. Det finns olika expansionspaket och teman som kan läggas till huvudspelet för att utforska nya områden av humor eller aktuella ämnen.

Spelet uppmuntrar deltagare att utforska och testa de humoristiska gränserna inom gruppen, vilket kan skapa både roliga och ibland obekväma situationer. Spelets natur gör att det kanske inte är lämpligt för alla situationer eller grupper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *