Kategorier
Kortspel för flera personer Regler

Bridge

Bridge är ett komplext kortspel som involverar både budgivning och spel, och vanligtvis spelas av fyra spelare i två partnerskap. Här följer en detaljerad genomgång av bridge-reglerna:

Utrustning och förberedelse

Spelet spelas med en standardkortlek på 52 kort utan jokrar. Spelarna sitter runt ett bord, vardera positionen betecknas med väderstrecken nord, öst, syd och väst. Partnerskapen består vanligtvis av nord och syd mot öst och väst. Innan spelet börjar blandas korten och delas ut så att varje spelare får 13 kort.

Budgivning

Budgivningen är det första steget där spelarna börjar bestämma vilket kontrakt som ska spelas. Kontraktet definierar det antal stick som partnerteamet måste vinna och vilken färg som är trumf eller om spelet ska vara utan trumf.

 1. Öppningsbudet görs av spelaren till vänster om givaren och fortsätter medsols.
 2. Spelare kan passa eller lägga ett bud högre än det senast lagda. Ett bud består av en siffra (1-7) och en färg (klöver, ruter, hjärter, spader) eller "utan trumf" (NT).
 3. Budgivningen fortsätter tills tre på varandra följande spelare passerar efter ett lagt bud.
 4. Det högsta budet bestämmer kontraktet, med budgivaren och hans eller hennes partner som försvarare.

Spelet

Efter budgivningen börjar själva kortspelet. Målet är att vinna så många stick som möjligt, enligt de krav som kontraktet ställer.

 1. Utspel görs av spelaren till vänster om den som slutligen vann budgivningen (kontrakthållaren).
 2. Spelet fortsätter medsols, och varje spelare måste följa den färg som spelades ut om möjligt. Om en spelare inte har färgen får denne kasta vilket kort som helst.
 3. Stick vinns av den högsta trumfkortet som spelats i sticken, eller om ingen trumf användes, det högsta kortet i den ledande färgen.
 4. Den spelare som vinner sticken leder nästa stick.

Poängräkning

Poäng ges baserat på antalet stick vunna jämfört med kontraktet. Om det överenskomna antalet stick uppnås eller överträffas, får partnerteamet poäng baserat på kontraktets svårighetsgrad och om de gjorde några övertrick (extra stick över det överenskomna). Om de inte når kontraktet, tilldelas poäng till motståndarna som bestraffning.

 1. Spelvinster ger poäng som varierar beroende på kontraktets färg och om det var ett utgångs- eller slamkontrakt.
 2. Straffpoäng tilldelas när partnerteamet inte når uppsatta stick enligt kontraktet.
 3. Extra poäng kan tjänas för delkontrakt, utgång och slam.

Avslutning

Spelet är över när ett förutbestämt antal brickor (rundor där varje spelare har varit givare en gång) har spelats. Poängen räknas samman, och laget med högst poäng förklaras som vinnare.

Bridge är ett djupt strategiskt spel som kräver samarbete mellan partnerna och god minnesförmåga för att hålla reda på vilka kort som spelats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *